Kontakt

FKP Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 32 83-305 Pomieczyno

Tel: 58 731 70 01

E-mail: fkp@fkp.gda.pl


NIP 589 15 95 232

REGON 191488281

Nr KRS 0000182553

Kapitał zakładowy: 2 479 000,00 zł

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS