Wykład na Politechnice Gdańskiej

W dniu 27.11.2018 odbył się wykład w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarzadzania w Budownictwie WILiŚ na Politechnice Gdańskiej, którego temat brzmiał: Fasady elementowe – dopuszczenie do stosowania. Wykład poprowadził nasz doświadczony projektant Pan Adam Boriński, który przedstawił różne, zarówno techniczne jak i prawne, aspekty dotyczące dopuszczenia fasad elementowych do zastosowania w budownictwie.