Dzień Przedsiębiorczości

20 marca 2019 r. odbyła się szesnasta edycja programu Dzień Przedsiębiorczości. Program sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W związku z prowadzonym programem Dnia Przedsiębiorczości gościliśmy w naszej firmie ucznia XX LO im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku, który wyraził zainteresowanie firmą i chęć odbycia praktyk w FKP.